| Mna K / EUR | Kok 0

Pbh bubnku Ludwig Supraphonic

Pbh bubnku Ludwig Supraphonic

N pbh zan v roce 1959. Bill Ludwig Jr. v roce 1955 koupil zpt rodinn jmno od spolenosti C.G.Conn a pro nov katalog chtl mt nov kovov bubnek. Soust zptnho odkupu firmy byly i krsn mule "Imperial Lug", kter Ludwig poprv pouil u v roce 1935.

Spolenost se pustila do vvoje zkladnho deseti roubovho kovovho bubnu osazenho mulemi "Imperial lug" s vlcovanm mosaznm korpusem. Zrodil se nov Super-Ludwig. pln prvn bubnky Super Ludwig mly jet star odznak WFL Keystone a byly k dispozici v pochromovan a v lakovan mosazi. Nejstar bubny byly vybaveny starou mechanikou strunn WFL z 50-tch let. Byla sice velmi podobn mechanice P83, ale detailech se rznila. Mechanika byla ale brzy vylepen a byla shodn s P83, nicmn stle mla oznaen WFL. Bubnky Ludwig Super s odznaky WFL jsou extrmn vzcn, ale rozhodn existuj. Tehdej cena za 5 model v chromu nebo mosazi byla 88 USD a 6 ½ stl 90 USD.

Brzy po pedstaven bubnku Super-Ludwig pila spolenost na konci roku '59 s odznakem "Transition", ten byl o nco vt mosazn zkladn kmen s npisem Ludwig v modrm ovlu. Ludwig Super s touto kombinac odznaku Transition a mechaniky WFL P-83 je extrm vzcn a k se mu pechodov buben.

Dal zmnou pro Super Ludwig byla dal zmna odznaku na mal mosazn Keystone (zkladn kmen) bez sriovho sla. 

Nsleduje dal zmna, pichz pedstaven ervenho plstnho tlumie Baseball Bat bejsbolov plka (P-4067) v roce 1962. Katalog .64 (autorsk prva 9-63) zobrazuje toto tlumtko piblin na polovin bubn, nap. m ho nov Acrolite na stran 7, ale jsou i na tomech v nkterch sadch. Tak to bv, kdy se vroba prost "lep".

Cel lta se pedpokldalo, e vechny pedsriov Ludwig Super se starm stylem zvlnnho lka pro strunn a "bejsbol" tlumtkem mly mosazn plt. Nen to tak dvno, co vylo najevo, e Ludwig u ml v t dob vyvit korpus z taenho hlinkovho plechu.Tento korpus byl nejdve uren pro snare Acrolite a byl poprv zmnn v asopise Ludwig Drummer Spring v roce 1962 kde byl zmnn jako nov korpus se jmnem Acousti-Perfect. Stejn hlinkov korpus pouit pro Acrolite byl pot pochromovn a nahradil vlcovan mosazn korpus bubnku Super Ludwig. Tak se stv, e nkter bubnky z ervenou "bejsbolkou" a bez vrobnho sla na odznaku jsou vyrobeny s tehdy novm hlinkovm korpusem.


Take je v buben mosazn, nebo z hlinkov slitiny ? Sta sundat muli a malm pilnkem v montnm otvoru pro muli jemn provst tah a takto snadno opticky zjistit, zda je korpus hlinkov, nebo mosazn, tvrzen mnoha lid, e je korpus nemagnetick je neopodstatnn, protoe hlink i mosaz nejsou magnetick kovy a ocelov Ludwig Supra-Phonic nikdy nebyl. Pro vlastn Ludwig zavedl korpus z hlinkov slitiny ? Za vm hledejme ekonomiku, pro srovnn kus hlinkovho plechu stl tehdy 2 $, stejn kus mosazi pak 5 $, pi odhadovan produkci 5 tisc kus bubnku ron je spora vce, ne zajmav. Jak jist vte, bubnky trp nesnenlivosti hlinku a chromu, pokud se zeptte jakhokoliv odbornka ekne vm, e hlink se pochromovat ned, je jen koda, e to nikdo neekl Billu Ludwigovi Jr. Natst pro Ludwiga znly nov bubnky z hlinkov slitiny skvle. Kombinace hladkho lehkho, ale tuhho hlinkovho korpusu ve spojen s dokonale tvarovanmi lonmi hranami i lky pro strunn, byl stvoen kouzeln buben, kter se ji brzy ml stt krlem pdi a studi 60-tch a 70-tch let.

V roce 1968 bylo vymnno jen mlo funkn bejsbolov tlumtko za klasick, knoflkov s vtm knoflkem a plastovou podlokou. Nsledovalo pedstaven novho odznaku Blue-Olive a mechaniky strunn P85, pibyly modely z fosforbronzovho plechu a to jak v istm proveden, tak tepanch verzch, kter jsou velice vzcn. To ve se udlo v 60-tch a v 70-tch letech minulho stolet, kdy tyto bubnky jednoznan tvoily historii.

Osobn jsem velkm pznivcem tchto bubnk a jsem hrdm majitelem nkolika model, kter pat mezi cenn a vyhledvan. Poskldal Ivo Honajzer (moje sbrka ZDE)