| Mna K / EUR | Kok 1

Krsn bubny tvoen v Evrop.

mon by jste se divili, ale tyto pekrsn nstroje vznikaj pomrn nedaleko esk republiky, v malm italskm msteku Olang, blzko lyaskho stediska Bolzno, tm na dohled do Rakouska....

.... tam ije tento sympatick mu, kter se jemenuje Adrian Kirchler (no na itala je to jmno ponkud nmeck) ten ve svm ivot spojil svou profesi se svm konkem. Vyuen zlatnk a zrove bubenk se pustil do vroby kovovch bubnk. Znovu objevil a oivil star zpsob vroby korpusu, kdy je korpus sloen ze dvou st spojench letovnm ve stedovm prolisu, lon hrany jsou ohnuty zpt do vnitku korpusu a opt sletovny z korpusem, tedy stejn jako byly vyrbny v 20 tch a 30 tch letech korpusy bubnk Ludwig.  Rytiny do kovovch korpus jsou gravrovan podle starch tradinch pedloh, ale pro Adriana nen problm realizovat rytinu dle pn zkaznka.

ukzka staronov technologie vroby kovovho korpusu bubnku

Mistr Kirchler vyrb pedevm nstroje pod vlastn znakou AK drums, speializuje se pedevm na velmi senzitivn orchestrln nstroje, kter si mete progldnout po kliknut na obrzek ne

mimo tyto nstroje jsou v jeho portliu i tzv. Kooperan projekty, kde najdete opt pekrsn nstroje, kter Adrian vyrb pro znaky Ludwig a Craviotto, opk po kliknut na obrzek se dostanete k celkov nabdce v tto oblasti

d se tedy bez nadszky ci, e to, co je nam prezentovno jako Best Of USA je vytvoeno ikovnm lovkem z na blzkosti a my pejeme Adrianovi mnoho krsn prce a srden a s ctou zdravme z esk republiky