| Mna K / EUR | Kok 1

ROGERS Dyna-Sonic

Rogers Dyna-Sonic - nadasov klasika. 

Bubnek ROGERS Dynasonic se zaal vyrbt v roce 1962, hned od zatku byl vyrbn s devnm i mosaznm korpusem v hloubkch 5" i 6,5" (k se, e prvnch 200-350 kus bylo vyrobeno z korpus vyrobench pro firmu Gretsch). Jeho zvltnost byl a dosud stle je mechanismus strunn, kdy je ke spodn, tedy rezonann bln pitlaovn most (nkdy se mu k i kolbka), na kterm je samotn strunn ji napjato a pipraveno k prci. V tehdej dob se tradovalo, e tm nevznik dn tlak strunn na rezonann blnu, co mlo eliminovat jej utlumen, co je v podstat sporn a dodnes se o tom vedou debaty. Tento "most, nebo kolbka" byl z prvu vyrbn v nkolika modifikacch, ne se ustlil typ, kter znme dodnes.
 
Existuj rzn pbhy o tom, jak vznikl bubnek Dynasonic. Rogers urit hledal produkt, kter by byl konkurence schopn ostatnm americkm znakm, je nutno si uvdomit, e u byl na svt Ludwig Supraphonic a Gretsch 4160, take kokurence byla velik. Existuj dokonce tvrzen, e byl pvodn navren pro Buddyho Riche, kter hledal mal bubnek, kter by hrl od pianissima po forte a byl extrmn zvun a nikdy by se nezadusil. Dynasonic jeho "snare bed" , tedy po naemu lon lka pro strunn, kter jsou 0,004 hlubok, jinmi slovy smn mlk, tm neexistujc) a mostem/kolbkou pednapjat struny pedpokldaly, e by mohly odpovdat jeho poadavkm.
 
Dyna-Sonic byl obchodn opravdu velkm spchem s odhadovanm prodejem 50 000 ks za 20 let, kdy byl vyrbn. Ne kad vak buben miloval. Dokonce ani vichni "Rogersov"" nesouhlass tm, zda Buddy Rich buben miloval nebo nenvidl, zvis na tom, s km mluvte, ale urit na nj hrl od jeho uveden a do konce smlouvy s Rogersem. I dnes jsou bubenci, pro kter je to ten nejcitlivj mal bubnek, na jak kdy hrli, nebo jej odmtaj jako pli vstedn pro nastaven a zskn dobrho zvuku. Vyberte si tedy sami.
 
Pvodn kovov korpus Dyna-Sonicu byl hlubok 5" a v samotnm tle nebyly dn prolisy ani 7 drek, taky to byl korpus Gretsch. Dal generace korpus mla dva prolisy dovnit u hrac a rez. strany bubnku a sedm ar ve stedu korpusu, mule byly typu Bread & Butter. Tyto byly pomrn brzy nahrazeny mulemi tyu Beaver Tail a to jak na kovovch tak i na devnch bubncch, spolu s vmnou mul bylo rozhodnuto snit poet drek ze 7 mi na 5.
 
Dyna-Sonicy v 60-tch letech maj skriptov logo Rogers (vyezan npis pipevnn ke korpusu) a odznak Dynasonic. Bubnky z konce 70-tch let maj odznak Big R s npisem Rogers USA. 
 
Nejstar bubnky s devnmi korpusy byly tvrstv (javor/topol/javor se zpevujcm prstenci) jejich tmav interir byl lakovn irm lakem, pozdji byly korpusy zmnny na ptivrstv (javor/topol + zp.prstence), co bylo zhruba v dob vmny mul za Beaver Tail. Oba typy korpusu vak vykazovaly odchylky od deklarovan tlouky korpusu, bylo to kus od kusu.
 
Potkem 70-tch let byly devn korpusy z vroby zcela staeny a do datku 80-tch let, kdy byly na trh uvedeny javorov bubny XPK8. Poslednm devnm korpusem Dyna-Sonicu byl 10-vrstv javor bez zpevovacch prstenc, co bylo nkdy kolem roku 1983.
 
Bubnky s devnmi korpusy z 60-tch let jsou velmi cenny a vyhledvny a mezi sbrateli disponuj velmi vysokou cenou, co plat pro bubnky o hloubce 6", jet o level ve jsou bubnky s hloubkou 6,5", ty jsou nesehnateln a mlokdy je vbec nkdo vidl, ale existuj, kdyby jste na nj narazili.... pak vte , co mte dlat !
 
Korpusy bubnk Dyna-Sonic jsou podobn jinm americkm a anglickm bubnm z t doby, kter byly piblin stejn konstrukce a ze stejnch materil (javor/topol, zpevujc prstence, chrom pes mosaz), je zejm, e i kdy jsou podobn konstrukce a z podobnch materil, pesto maj odlin zvukov vlastnosti a lze tvrdit, e Rogers, Ludwig, Slingerland a dal maj svj vlastn zvuk, ale zvuk Dyna-Sonicu je do znan mry ovlivnn zpsobem een mechaniky strunn. Snad jen v posledn vt pipomenu zkuenosti mnoha uivatel tohoto bubnku, e ne kadmu se z nj poda dostat ten sprvn Dyna-Sonic soud ! (na webu se d najt mnoho rad, jak toho doclit) U ns v Drumcenter.cz jsme se s tmto bubnkem setkali u dvno, hned v zatcch naeho snaen porozumt bubn, viz. pr fotek mho prvnho bubnku, mjte se a bubnm zdar IvoH.