| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Tama drums

Letm historie - Tama drums

Tama Drums (z japontiny :多満(kanji),タマ(Kana), zn jako Tama ) je to svtov znm znaka bicch sad a hardware vyrbnch a prodvanch japonskou spolenosti Hoshino Gakki.

zkladnou firmy Tama pro vzkum a vvoj vrobk, spolu s vrobou nejdrach modelovch ad je tovrna mst Seto v Japonsku. Hardware a levnj serie bubnovch sad jsou vyrbny v Guangzhou v n. Matesk firma Hoshino m po celm svt nkolik kancel pro marketing a velkoobchodn distribuci. Bubny uren pro americk trh se montuj a skladuj v poboce Hoshino USA v Bensalemu v Pensylvnii, tato americk poboka se zrove pispv svmi poznatky ve vvoji novch prvk a inovac.

Hoshino Gakki zahjil vrobu bubn v roce 1961 pod nzvem Star Drums. Hoshino, pjmen zakladatele, se pekld jako hvzda, proto tedy vbr znaky Star Drums. Bic byly vyrbny v dcein spolenosti Hoshino, kter se jmenovala Tama Seisakusho, ta byla otevena v roce 1962 
a vrbla kytary a zesilovae Ibanez. Jene vroba bubn neustle rostla a tak byl Ibanez v roce 1966 pesunut do jin tovrny. Zpsobeno to bylo pedevm tm, e byly na americk trh uvedeny dv ady bubnovch model Imperial Star a Royal Star, kter dokzaly konkurovat pedevm tm, e byly levnj a tm i konkurence schopnj dram americkm bubnm Rogers, Ludwig a Slingerland.

A v roce 1974 se spolenost Hoshino rozhodla zahjit prodej svch bicch pod znakou Tama. Tama se jmenovala manelka majitele a toto slovo koresponduje s japonskm slovem, kter znamen klenot. Star - hvzda se ve jmnech bubnovch model Tamy pouv dodnes.

V roce 1977 Tama a tehdej DW spolen koupili zkrachovalou spolenost Camco Drum Company. V rmci dohody zskala spolenost DW nstrojov a vrobn zazen spolenosti Camco, zatmco spolenost Tama zskala nzev spolenosti Camco.

V t dob Camco vyrblo prvn etzov pedl, kter byl povaovn za nejlep bic pedl na trhu. DW pokraovala ve vrob pedlu s pouitm originlnho nad a uvedla jej na trh pod oznanm DW 5000. Tama zahjila vrobu stejnho pedlu pod nzvem Camco. Spolenost Tama integrovala do svho vrobnho procesu vekerou techniku od spolenosti Camco a celkov rove kvality jejich bubn se zvila prakticky pes noc. Pvodnm plnem bylo prodvat low-end bic pod znakou Tama a pod znakou Camco nabzet pikov bic profesionlnm hudebnkm, jene v t dob se u znaka Tama natolik ve svt prosadila, e i profesionlov zaali pouvat bubny Tama a tak znaku Camco u na trh neuvedli. Tama je rovn prkopnkem ve vvoji hardwaru pro bic. Ve skutenosti byla Tama prvn spolenost, kter vytvoila inelov stojan s ramenem, ktermu se u ns lidov k "ibenice", dal prvenstv maj multi clamp - co jsou rzn svorky a chyty, zejmna pro inely, nebo kulov tom holder. Spolu s vzestupem rockov hudby byl vyadovn robusnj hardware a jak vichni vme, firma Tama na tento poadavek zareagovala pikovm hardware, kdy neustle vytvela novj a pevnj stojany, pedly a dal prvky bubenickho nad. Dalm originlnm vrobkem jsou dodnes oblben Octobany, co jsou skupiny malch bubn o prmru 6" s rzn dlouhm tlem, kter produkuj vysok tny oktvovho rozsahu. Poskldal Ivo Honajzer

Strun chronologick pehled vrobk, jak je firma Tama uvdla na trhy po celm svt.


1962 - byla zaloena spolenost Hoshino Gakki MFG.CO.LTD
1965 - Hoshino Gakki zahjil vrobu bubn pod nzvem "Star Drums".
1970 - Hoshino pedstavil novou znaku bicch "Swingstar Drums"
1974 - zaala vroba bubn pod znakou TAMA jako snaha o vrobu vysoce kvalitnch bubn a hardwaru
1976 - Tama uvedla na trh bubny Superstar, prvn ada byla 5-ti vrstva, pozdji 6-ti vrstva konstrukce korpusu z bzy, pvodn ada Superstar je nyn povaovna za "Vintage" produkt Tama
1977 - la na trh nyn ji tm zapomenuta ada "Fibrestar", korpusy tchto bubn byly vyrobeny ze sklennch vlken a byly pokryty dekoran flii.
1983 - v tomto roce byla na trh uvedena srie "Artstar", dnes se jim k "Artsar 1", zde byly korpusy vyrobeny z bezovho deva s vnitn a vnj vrstvou z exotick deviny Corida.
1984 - Techstar Electronic Drums byly jednm z prvnch pokus TAMA ve svt elektronickch bubn.
1986 - v tomto roce Tama pedstavila 3 nov bic sady, bic Artstar II, Crestar a Granstar. Artstar byl vyroben ze 100% kanadskho javoru a dal dva byly vyrobeny ze 100% japonsk bzy.
1989 - byly uvedeny slavn bubny serie Rockstar jejih korpusy byly vyrobene z filipnskho mahagonu.
1994 - tento rok byla pedstavena jedna ze pikovch ad bicch sri TAMA "Starclassic". Tato srie se vyrbna v Japonsku a do roku 2009.Po tomto roku se vtina ad Starclassic vyrb v nsk tovrn.
1999 - byl rok malch bubnk- snare, zejmna ada Signature Palette Series, kterou tvoili Kenny Aronoff, Bill Bruford a Simon Phillips. Pozdji v roce 2001 pidali dal bubnky Stewart Copeland, Mike Portnoy a Lars Ulrich.
2001 a 2006 - bhem tto doby pidala TAMA dal bic soupravy, jako jsou Starclassic Exotix, Starclassic Bubinga, Starclassic Performer.
2007 - v tomto roce TAMA pedstavila svou pikovou adu Warlord jsou osazeny mulemi v gotickm stylu s vloenmi krystaly Swarovski. Vechny bubny jsou dodvny s kufkem z tvrdho deva a certifiktem pravosti od japonsk tovrny TAMA.
2010 - 2020 v tto dob pily na trh ady bubnk S.L.P. Starphonic a zejmna vlajkov lodi Tama Star v nkolika variantch Star Maple, Star Bubinga, Star Walnut zjednoduen se da ci, e tato znaka je stle mezi pednmi vrobci bubn a d se pedpokldat, e tomu tak bude i nadle.