| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Mapex drums

Letm historie - Mapex drums

Mapex ( M= music and P= percussion EX= excellence) je Tchajwanskou znako vyrbjc bic nstroje a bubnov hardware. Pat spolenosti KHS, ta byla poprv zaloena pod nzvem "Wan Wu" (萬 屋 株式會社) na Tchaj-wanu v roce 1930 jako spolenost poskytujc vzdlvac produkty. V roce 1945 byla pejmenovna na KHS. KHS znamen "Kung Hsue She" (功 學 社), co znamen spolenost pomhajc kolm a kultue. Spolenost zahjila vrobu harmonik v roce 1956 a vrobu nstroj pro koln kapely zahjila o rok pozdji v roce 1957. V roce 1980 u byla spolenost KHS vrobcem hudebnch nstroj v plnm rozsahu a znaka Jupiter zaala prodvat kompletn adu dechovch nstroj a bicch nstroj. KHS tak zaala dodvat nstroje pro export, zejmna pro americk lokln distributory pod jejich jmny. V souasnosti vlastn koncern KHS tyto znaky:

Jupiter Band Instruments, Mapex Drums, Walden guitars, Altus Flutes, Hercules Stands, Ross Mallet Instruments, Majestic Concert Percussion, 
Lanikai Ukuleles

 

S objemem hudebn produkce 295 milion USD a vce ne 4 000 zamstnanci je KHS jednm z nejvtch hr v odvtv vroby hudebnch nstroj.

   

Znaka Mapex byla zaloena v roce 1991, jejmi potenmi tvemi byli napklad Mike Portnoy a Billy Cobham, Greg Bissonette.

  

Vznamnm krokem k celosvtovmu spchu byl rok 1996, kdy byla zsloena spolenost Mapex USA Inc., kter mla poslouit podpoe znaky v USA. Dnes je v USA Mapex vyrbn a distribuovn z KHS America z tovrny v Nashville v Texasu. Jedn se o fabriku o rozloze 65 000 m2, a vyrb se zde rovn dechov nstroje pod znakou Jupiter, majesttn koncertn perkuse, fltny Altus a kytary Walden. D9ky pm podpoe z USA se tak znaka Mapex svtov prosadila a dnes pat do skupiny TOP 10-ti nejlepch vrobc bicch nstroj. Svtov znmmi se staly nstroje pod jmny Mapex M, Meridian, Saturn,Orion a v poslednch letech i Black Panther paraleln s bubnovmi seriemi je vyrbn a svtov oblben i hardware v ele s pedly Janus a Falcon. Poskldal Ivo Honajzer