| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-DW drums

 

Letm historie - DW drums

DW Drums: Potky

Co vlastn znamen DW ? DW znamen Drum Workshop (bubenick dlna), protoe pesn tak to bylo, kdy to zaalo. V roce 1972, ve vku 26 let, zaloil zakladatel Don Lombardi mal vukov studio v Santa Monice v Kalifornii, kde nabzel msn workshopy a soukrom lekce bicch. Netrvalo dlouho a uvdomil si, e jeho reijn nklady erou zisky. K tomu aby firma peila poteboval jednodue vydlat vce, zaal prodvat knihy, paliky a bic nstroje, k tomu najal dal uitele na sten vazek, aby se postarali o vzdlvac zt. Uvolnil si tm ruce a mohl se vnovat rozvoji sv firmy. Lombardi najal svho studenta Gooda (tehdy 17-ti let John Good je nyn viceprezident DW) jako manaera prodeje na sten vazek a oba sdleli velk naden pro vvoj a inovac bubn. Vsledkem jejich pracovnch schzek

Vsledkem tchto pravidelnch brainstorming byla dvojice vyvinuta jako prvn originln bic produkt DW - vkov nastaviteln sedadlo na kufru pro hardware, kter se prodv do dnes. Po tto spn inovaci zaal John Good pracovat pro Dona na pln vazek a od t doby se neohleli zpt a vedou svou firmu spolen do dnench dn.

DW Drums : nejen tvrce bubnovch sedk

Sedk s futrlem byl spn, ale jet to nemlo slu opustit vuku a vnovat se vrob bubn, to platilo a do roku 1977, kdy majitel spolenosti Camco Drum Co. (hlavn odbratel sedku) Tom Beckman udlal Donu Lombardimu nabdku, kter navdy zmn jeho budoucnost. Lombardi tak od nj odkoupil vrobn aktiva jako jsou stroje, matrice a formy - v podstat tm ve mimo znaku "Camco", kterou prodal japonsk spolenosti  Hoshino Gakki, kterou jist znte podle znaky Tama, kterou rovn vlastn.

 

To poskytlo spolenosti DW schopnost pln se soustedit na vvoj a vrobu bubn a definitivn se tak odklonili od vzdlvn. Don nikdy nepochyboval o tom, e se svou vizi uspje, pokud bude schopen zskat potebn finann prostedky, a ekl: " Mylenka, e neuspju m nikdy nenapadla ... u na zklad naeho malho spchu se sedakou jsme vdli, e pokud budeme schopni nabdnout bubenkm produkty, kter by zlepily jejich bubnovn, mohli bychom bt spn." Mt touhu jt do vroby a mt na to penze jsou samozejm dv rzn vci.

DW Drums: Expansion Into Other Drum Hardware

Natst pro Dona nali se extern investoi, kte spolen s jeho rodii, pjili mladmu podnikateli penze na nkup veho, co firma Camco nabzela. (souasti tohoto vlastnictv byl napklad pedl Camco, z kterho vzeela legena DW 5000, ale kulat mule, kter luely u soupravm Camco, jen je tehdej veejnost nepijala) Vsledkem bylo, e dalm velkm produktem DW byla rafinovan verze basovho bubnu Camco 5000 Nylon Strap. Verze pedlu DW byla ti, plynulej, konzistentnj a nastavitelnj. Pedal se rychle stal volbou mnoha bubenk po celm svt a po inovacch (vylepen systmu pohonu etz a etzovch kol vyvinutm v roce 1980 byl DW 5000 na vrcholu trhu s bubnovmi pedly. Nsledoval dvojit pedl DW 5002, kter pomohl tuto pozici upevnit. V prbhu 80-tch let vytvoili jet inovativnj hardware, jako jsou oton dvounoh stojany HI HAT nesouci oznaen DW5500T, dle pak kabelov HI HAT DW5502LB.

 

DW Drums: Learning on the Road (uit se na cestch)

Zatmco Don Lombardi pracoval v Kalifornii na DW pedlech a hardwaru, John Good byl mimo firmu na turn a uil se ve potebn o bubnech jako bic technik. Pracoval pro veliiny jako Earth Wind and Fire, Franka Zappu a Madonny. Dky tomu, e kadou noc nastavoval a vyladil bic k dokonalosti, vyvinul si neuviteln cit pro pochopen, jak skvle maj bubny znt u tehdy mu hlavou bely mylenky na budouc inovace, dnes o t dob k: "Pochopil jsem, e ve o konstrukci korpusu, velikosti korpusu, lonch hranch, blnch, hardwaru i povrchov prav jednotliv a spolen to ovlivuje kvalitu vslednho zvuku bubnu ... Don a j jsme zaali dlat nkolik set za msc, vdy jsme se soustedili na zdokonalovn kadho z ve uvedench prvk.

DW Drums: Marketing z konce 80-tch let

Ve do sebe zapadalo, vznamn inovace v oblasti bubnovho hardware, dobr, na tu dobu velmi modern marketing zpsobil, e se firma chytla a vyrazila vstc budoucnosti. V 80-tch letech obsadili mezeru na trhu s bubenickm hardwarem se zamenm na pikov bic pedly. Hardware byl prodvn jako "The drummers choice" (Volba bubenka) s podporou mnoha vznamnch hr t doby po celm svt. Zven poptvka po hardwaru znamenala, e se museli pesthovat do nov tovrny v Newbury Parku v Kalifornii, aby zdvojnsobili svou vrobn kapacitu. S postupujcm desetiletm se tento spch penesl i na jejich bic soupravy a snare bubnky. Jako vdy pomohla i nhoda.... Don Lombardi vzpomn, jednou se za nmi stavil Tommy Lee (Motley Crue), aby si nechal nastavil pedly." Zatmco ekal, posadil se za sadu bubn, kter ml John ve sv kanceli.Zaal hrt a nepestval, byl ohromen tm, jak dobe ty bubny znly. Tehy m napadlo, e Tommy Lee pedstavuje novou generaci bubenk, kte nezaili Custom drums, tedy run vyrbn bubny. " Krtce nato od ns Tommy koupil soupravu." To bylo 7. bezna 1989, pamatuji si to datum, protoe to byla pro ns tak velk udlost, e jsem udlal fotokopii eku a mm je dodnes schovanou. Tommy Lee v t dob podporoval jinou bubnovou spolenost, ale bhem jednoho roku se stal naim oficilnm podporovatelem.

 

Tommy Lee a souprava, kterou si v roce 1983 nechal vyrobit Buddy Rich

DW Drums: NAMM Success and Beyond

A v moment, kdy se ke spolenosti pipojil bubenk svtov kapely Motley Crue a svtov hvzda Tommy Lee jako jejich propagtor, umonilo to firm "pekroit pouh pedly" a zat se tvit jako vrobci bicch nstroj. V roce 1990 vytvoili svj prvn oficiln katalog produkt, kter vzali na NAMM show, kter se kon kad rok pro firmu tzv. za bukem tedy v Anaheimu v Kalifornii. Doufali, e si nkte z prodejc pedl koup i bic soupravu, hned prvn den vstavy pijali objednvky na neuvitelnch 60 bicch sad, co bylo mnohem vc, ne se oekvalo a firma nsledn strvila zbytek roku dohnnm plnn objednvek. Dalch deset let bylo pro spolenost bezprecedentn dekdou rstu, protoe vytvoili produkt, kter se na trhu ujal a dky marketingov strategii, kter definovala vyjmenost jejich bic soupravy se nstroje staly velmi danmi.

Od svho debutu na NAMM zahrnuj inovace bubnovho hardwaru DW tyto veobecn znme prvky:

- bubnov pedly vybaven rychlmi a hladkmi loisky (trojit loiskov systm delta a pant paty s kulikovmi loisky)
- DW Edge Snare Drum - serie snare bubn Edge s kombinovanmi korpusy z mosazi a javoru
- F.A.S.T. tom sizes, kde je zvolena hloubka tomu, aby doplnila prmr bubnu (pro dosaen sprvnho celkovho zvuku tomu)
- The Woofer - v podstat zesilova tnu basovho bubnu s vestavnm mikrofonem AKG D112BD (namontovan ped basovm bubnem a fungujc jako sub-kick)
- True-Pitch tuning, jde o zvit, kter m jemnj stoupn, co ovlivuje jemnj ovldn a ladn bubnu
- obrovsk kla monost povrchov pravy bubnu vetn laku, satnovho oleje a povrchovch prav ve flich - FinishPly

tyto inovace bicho hardwaru a bicch sad byly podporovny vemi vznamnmi bubenky od technickch mistr, jako jsou Marco Minnemann, Sheila E., Terry Bozzio a pozdji i velk Neil Peart, pidali se i popov ikony Bruce Springsteen, Madonna, Incubus, Dixie Chicks a Missy Elliot, jejih bubenci hraj vhradn DW bic, pedly a hardware.

DW Drums: 2000s Affordable & Collectable Innovations (dostupn i sbratelsk inovace)

Pelom tiscilet s sebou pinesl nov rozmr vroby, kdy se do t doby vnovali pouze pikovm nstroj, nyn zaadili do vrobnho programu byly zaazeny zkladn i stedn rovn bicch nstroj vyrbnch pod znakou PDP (Pacific Drums and Percussion).Tato nov produktov ada se vyrbla od roku 2002 v tovrn DW v mexickm Ensenad je krtkou dobu a tovrna byla uzavena a vroba pesunuta do Asie.

 

Pidn ady levnjch nstroj ovem neukonilo pn tmu DW posouvat hranice inovac v sekci pikovch nstroj. V souasnosti John Good hled po celm svt rzn materily, z kterch by mohl vyrbt bubny. Objevily se materily jako stovky let utopn kmeny javoru, z kterch se po vysuen naezaly dhy extrmn trvdho deva, z kterch se nsledn vyrobily soupravy k 30-tmu vro zaloen firmy. Jde o velmi limitovan sady Lake Superior Maple v roce 1997 a Lake Superior Birch sad v roce 2002. V tme roce spatily svtlo svta i nov technologicky velmi vyspl pedly, zaalo to limitovanou edici titanovch 9000 jednoduchch a dvojitch pedl, vybavench odlehenou hlinkovou vakou, titanovm nlapem a patentovanm pantem Delta s certifiktem pravosti. Pozitivn reakce na pedly basovho bubnu Titanium 9000 podntila rozshlou produkn verzi pedlu. Tento vvoj umonil zven rychlosti, vkonu a pesnosti pi souasnm snen ten pomoc kulikovch loisek v rotoru. Tento pedl zstv jednm z nositel standard v tomto odvtv dodnes.

DW Drums : The 2020's & Beyond

Pestoe byl rok 2020 pro vtinu prmyslovch odvtv tkm rokem, nezpomalil snahu DW o nov npady a produkty. "Lov na devo" Johna Gooda se opt ukzaly jako mimodn plodn, kdy do srie Collector's pidal adu 2020 Private Reserve Exotics. V tto nabdce najdete Tortoise Shell Sapele Pommele, Moabi, Candy Stripe Padauk, Super Curly Maple nebo Monkey Pod s monosti zvolit si jakoukoliv konfiguraci zvolenou v prosted Shell Custom Shop. Dal spousta prce byla odvedena na technologii laserov ezanch intarzi, ze kterch se vyrb snare ady Icon, kter lze pirovnvat k umleckm dlm. Na druhm poli levnjch vrobk byly do prodeje uvedeny hardwarov ady 2000, 3000.

  

V roce 2015 spolenost DW zskala licenci na vrobu dal americk bubnov legenda, znaky Gretsch a v roce 2019 odkoupila od znaky Gibson legendrn americkou znaku Slingerland, kdy spolenost plnuje uvst na trh soupravy, kter budou navazovat na slavnou minulost firmy Slingerland. Poskldal Ivo Honajzer