| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Gretsch drums

Letm historie Gretsch drums 

Gretsch zaloil v roce 1883 Friedrich Gretsch, mlad nmeck pisthovalec, kter toho roku otevel vlastn obchod s hudebnmi nstroji na 128 Middleton Street v Brooklynu v New Yorku, kde vyrbl tamburny a bubny. V roce 1895 F. Gretsch zemel ve vku 39 let a spolenost pevzala jeho manelka a patnctilet syn Fred. Ten byl velmi schopn a podnikav a brzy dokzal sv podnikn rozit tak, e se stal znmm a uznvanm. Fred Gretsch star pedal rodinnou firmu svmu synovi Fredu Gretschovi Jr. po odchodu do dchodu v roce 1942. Brzy po pevzet odeel Fred Jr. slouit ve druh svtov vlce jako velitel nmonictva, piem firmu nechal v rukou svho mladho bratra Williama (celm jmnem William Walter Bill Gretsch). Bill Gretsch zemel v roce 1948 a spolenost opt dil Fred Gretsch Jr. a to a do roku 1967, kdy byla firma prodna spolenosti Baldwin Piano Co.. Ta v roce 1969 pesunula vrobu z Brooklynu do DeQueen v Arkansasu. Ubhlo dlouhch 18 let ne se naplnil star slib a tak v roce 1985 Gretsch koupil zpt len rodiny Gretsch, Fred W. Gretsch, syn zesnulho Williama Billa Gretsche a pravnuk zakladatele pvodn spolenosti Friedricha Gretsche.

V t dob byla vroba bubnu pemstna do Ridgelandu v Jin Karoln, kde sdli do dnes. Koncem 80-tch let koupil Gretsch zbytky znaky Slingerland Drum Company, kter zase pozdji prodal firm Gibson a sm si ponechal znaku Leedy, kter byla soust nkupu Slingerland. V roce 2000 uzavela spolenost Gretsch smlouvu s Kaman Music, kterou jim udlila vhradn prva na vrobu bicch Gretsch USA Custom a Signature. Kaman Music spolu s prvy zakoupili vtinu vybaven pouvanho k vrob bubn Gretsch. V roce 2015 dolo znovu ke zmn, kdy prva na vrobu bubn i jej tovrnu smluvn pevzala rodina Lombardi, kter vlastn znaku Drum Workshop.

Jak je uvedeno ve spolenost Gretsch byla zaloen v roce 1883, je jednou z nejstarch americkch hudebnch spolenost. Gretsch se rychle stal znmm jako inovtor v oblasti vroby bubn a v podstat zmnil tv modern vroby bubn, byl prvn, kter na bubnu pouil obru, kter se k warp free, tedy obru jak ji znme dnes a to se psal rok 1918. V roce 1927 Gretsch vyrobil prvn bubny vyrbn s vcevrstvch korpus, tedy opt nco, co se pouv do dnnch dn. V roce 1935 spolenost Gretsch pedstavila svou legendrn srii Broadkaster, kter se stala vlajkovou lod v padestch letech minulho stolet a je zodpovdn za ikonick slogan spolenosti That Great Gretsch Sound. Srie Broadkaster se znovu zaala vyrbt v roce 2014, je tvoena tenkmi korpusy ze severoamerickho javoru a topolu,kter produkuj hlubok, tepl tny. Po druh svtov vlce zaal Gretsch pokldat zklady pozdjho rstu a prosperity, spojil se s jazzovm bubenkem Louisem Bellsonem a v roce 1946 pila na svt souprava, kter se dodnes k "Be Bop" jej clem bylo co nejlpe komunikovat s kontrabasem, k emu se nejvc hod rozmry BD 18x14",TT 12x8", FTT 14x14" a SD 14x5". V roce 1947 navzal Gretsch vztah s ikonickm Birdland Jazz Club v New Yorku, co bylo partnerstv, kter by spolenosti dobe slouilo po mnoho let. V t dob tak spolenost Gretsch pedstavila adu bubn USA Custom. Korpusy jsou vyrobeny ze 6-ti vrstev americkho javoru spolu se stedovou vrstvou z gumovnku a veker TT, FTT i SD jsou vybaveny litmi obruemi. Tyto sady jsou povaovny za jedny z nejlepch z hlediska kvality, trvanlivosti a stylu.

V 50. a 60. letech spolenost provala zlat vk. ada legendrnch hudebnk se stala Gretsch Artists, vetn Maxe Roacha v roce 1950, Art Blakey v roce 1954 a Tony Williamse v roce 1966. a byly zaznamenny v ikonickch nahrvkch. Jimmy Cobb na n hrl na Kind of Blue s Milesem Davisem v roce 1959 a na desce Drum Night in Birdland z roku 1960 na n hraj Art Blakey, Charlie Persip, Elvin Jones a Philly Joe Jones.

 

Zlat vk Gretsche skonil v roce 1967, kdy Fred Gretsch Jr. odeel do dchodu a prodal spolenost Baldwin Music Company. V t dob v roce 1969 Charlie Watts poprv hrl na bubny Gretsch na turn The Rolling Stones a hrl na n a do sv smrti v roce 2021. Rovn dal ikona svtovho bubenictv Phill Collins zstv vrn tto znace i kdy, ja sm piznv u si na bubny moc nezahraje. Jak je patrn z ve uvedenho vlastnkem znaky Gretsch je stle rodina Gretsch, kte za uplynul desetilet nkolikkrt pedala prva k vrob bubn znaky Gretsch rznm spolenostem. Aktuln vyrb bubny pod znakou Gretsch spolenost DW v historick tovrn v Ridgerlandu. Poskldal Ivo Honajzer

 


zveme vs k nvtv tovrny v Rigerlandu z roku 2019