| Mna K / EUR | Kok 0

Akustika.

  ke staen

Prof.Sound's Drum Tuning Bible

 
autor: J. Scott Johnson byl hlavn inspirac pro volnou interpretaci jeho mylenek na tma:
 

Nco mlo o akustice a jejm vlivu na bic nstroje

Lid se stle ptaj : "jak mikrofony pout, jak dynamick procesory jsou nejlep, jak zskat ze svch nstroj co nejlep zvuk" ? Odpovdt na tyto otzky je velmi obtn a zdlouhav, existuje velk spousta vliv, kter vstupuj do vslednho zvuku. V ne uvedench dcch vm dm nkolik uitench mylenek, kter vm mohou bt npomocny k pi hledn co nejlepch vsledk.

Zkuen zvukov technici vd, e nejvt podl na zskn opravdu kvalitnho zvuku m akustika prostoru, ve kterm se nstroj nachz. Kad buben i inely maj vlastn zpsob jak se projevuj v danm prostoru. Pamatujte vak, e vs klidn me v extrmu potkat zkuenost, e vae ve skutenosti skvl bic souprava je pln k niemu.

Take je velmi potebn nejprve pochopit zklady akustiky prostoru. Tm vechny bn prostory, ve kterch se nachzme nebyly stavebn upravovny tak, aby zskaly i akustick vlastnosti. Z toho vyplv, e v kad mstnosti jsou zvrazovny, nebo naopak potlaovny frekvence, kter by vyhovovaly vhodnmu akustickmu prostoru. kme tomu "uzel" nebo " stojat vlny". Tyto "uzly" nebo "stojat vlny se nm objevuj v nsobcch dan frekvence znovu a znovu. Projektanti projektujc zvukov studia znaj tuto problematiku a dokou u na samm potku, tedy ve stdiu projektu odstranit vtinu tchto jev. Obecn vme, e mstnosti svrajc hly 90 stup (v pdorysu tedy obdelnk nebo tverec) jsou pro ozvuen z principu hor, ne mstnosti s rznmi hly svrajc sousedn stny. Velk vliv na akustiku mstnosti maj rovn materily, ze kterch je postavena. Jak u jsem psal, jedn se o samostatnou disciplinu, kde hraj hlavn roli profesionlov v oboru akustika.

Bubenci, ale tak kolegov hrajc na jin nstroje a zvukai si velice asto neuvdomuj, jakou paseku doke nadlat nevhodn akustika prostoru zejmna u bicch nstroj.

V jakch konkrtnch kmitotovch psmech hrajou bic nstroje :

basov buben: 50Hz to 5,5 kHz, der do hrudnho koe doke pr decibel mezi 65 -80 Hz, "rna nebo plesknut" -2,5 kHz - 5 kHz, "zaduen zvuk" se projev pr dB v psmu 250-50Hz, ve je pochopiteln zvisle na zpsobu naladn soupravy. Je zejm, e mte vce kontroly nad bubnem jeho pirozen zvuk je jasn a srozumiteln.

inely : 300Hz to 17 kHz; Presence 10 kHz a 14 kHz. Vybuzeno o nkolik dB na 10 kHz a oznuto nkde mezi 50-450 Hz.

rolniky : 1,5 kHz to 17 kHz

mal buben : 100 Hz -12 kHz, stedn frekvence kolem 1 kHz,nekompromisn na 5-6 kHz, prsk na 8 -10 kHz, spodek na 100-300 Hz a rezonance mezi 800 Hz a 2 kHz

tom tomy : typicky v poped vdy o pr dB okolo 4-5,5 kHz opakovan na 9-10 kHz, oznut okolo 500-750Hz, ale pochopiteln ve ve vztahu k ladn

Nyn, pokud studujeme ve uveden bychom mli vdt, e tyto charakteristick frekvence, kter dvaj bubnm ten kulat spodek a hloubku tn maj mnohdy ty sam problmy s uritmi frekvencemi jako samotn prostor, ve kterm se nachzej. Z toho vyplv pouen, e nelb-li se nm zvuk soupravy, zkusme ji pemstit do jinho msta, vte, e mnohdy sta posunou soupravu je o pr centimetr a je po problmech.

Zkuen a dob zvukov technici vd, jak najt co nejlep msto pro ustaven soupravy, dokou chodit v prostoru a opakovan tluou do tom tomu a hledaj to msto kam ns usad. Napklad zjistte, e se mnohdy vyplat usadit se v rohu mstnosti, co me dramaticky zvit basovou sloku, ale pozor v uritch ppadech se me zvuk taky zhorit a zvuk je pak zasten. Velikost mstnosti rovn hraje velkou roli v tom jak a jak frekvence se mstnosti , nap. mal mstnosti pohlcuj basy. Povrchy, kter ns obklopuj spolu s jejich vzjemnou vzdlenost budou brnit prchodu zvuku a v zvislosti na fyzickch rozmrech, materilu atd. zpsob to, e se zvukov vlny bu vracej zpt, nebo jsou zsti pohlceny.

Pamatujte proto - " nepodceujte nikdy msto, kde postavte svou bic soupravu" !

zpracoval: Ivo Honajzer