| Mna K / EUR | Kok 0

Bible ladn, II.

  ke staen

Basov buben, taky Venca, kopk, beka......

Bass drum, velk buben - hrac blny

V dnen dob, kdy technologie vroby i tvorby zvuku doznaly mnoha zmn se v nejvt me pouvaj blny s tlumcm kroukem zalisovanm spolu s hrac vrstvou nebo vrstvami do kovov obrue blny.

Jednovrstv s tlumenm: REMO Power Stroke 3, EVANS - EMAD, EQ-1 batter, Aquarian -Super-Kick I a dal.

Jednovrstv bez tlumen: REMO Ambassador, Fiber Skyn , EVANS Genera G1 bass, Aquarian - Satin Finisch a dal.

Dvouvrstv s tlumenm: REMO Pinstripe,Power Stroke 4, Evans EQ2, EQ3,Hydraulic, Aquarian Super Kick II a dal.

Vce informac o blanch vrobc REMO, EVANS a Aquarian najdete na naich strnkch: Blny

 

Bass drum, velk buben - rezonann blny

Jednovrstv s tlumenm: REMO Power Stroke 3, EVANS - EMAD, EQ-1 batter + cel ada spe.rezonannch blan, Aquarian - Super-Kick I a dal.

Jednovrstv bez tlumen: REMO Ambassador, Fiber Skyn , EVANS Genera G1 bass, Aquarian - Satin Finisch a dal.

Dvouvrstv s tlumenm: REMO Pinstripe,Power Stroke 4, Evans EQ2, EQ3,Hydraulic, Aquarian Super Kick II a dal.

 

Bass drum, velk buben - ventilan a ozvun otvor v pedn bln.

Tak jako ve vem, vedou se nepetrit diskuze o tom, zda otvor v pedn bln ANO nebo NE, o jakm prmru atd.

-podle mho nzoru plat obecn tato pouka:

" mm-li v rezonann bln velkho bubnu otvor vt jak 7" (cca 18 cm) znamen to tot, jako bych pedn blnu neml vbec".

- 7" otvor (cca 18cm) zpsob, e je zcela eliminovn zptn chod (blna o velkm prmru pochopiteln stla velk sloupec vzduchu, kter nem-li jeho tlak kam uniknout, se vrac zpt a sna se hrac blnu vytlait opanm smrem) a vy mte stejn pocit jako by jste hrli pouze s hrac blanou, pro posluchae vak bv zvuk "pikrmen" o tny, kter produkuje rezonann blna. Dal jeho vhodou je monost zasunut mikrofonu dovnit bubnu a ppadn, je-li pouvno, upravovat vnitn tlumen bubnu.

- 4,5 " a 5" (cca 11,5-13 cm) otvor vm uleh kontrolu nad odskakujc palic pedlu, vznamn zv rezonanci bubnu a ovlivn jeho ladn. Pochopiteln se zmen pstup dovnit bubnu pro poteby umstn mikrofonu a naechrn tlumen. (je-li pouvno)

- rezonan blna bez otvoru vyaduje znalost techniky "ustt" zptn kop batteru, ale mme mnoho pklad, kdy to nen problm. Rezonance a dozvuk velkho bubnu pak podlh stejnm zkonitostem jako Tom Tomy. Problm snmn bv een umstnm mikrofonu do bubnu - tak njak na trvalo nebo snmnm 2 mikrofony - zevnit i zven.

- velmi bych doporuoval nastudovn a pozdj experimentovn s celou klou rezonannch blan Evans, kter se tto problematice velmi vnuje a m jich irokou nabdku.

Bass drum, velk buben - jeho tlumen.

- polt, deka nebo nco podobnho o velikosti, kter nm odtlum cca 15-20% hrac blny m vznam v tom, e se zvrazn attack batteru, na tn a dozvuk toto tlumen dn vliv nem.

- polt, deka nebo nco podobnho o velikosti, kter nm odtlum cca 15-20% rezonann blny zpsob , e se buben trochu hlasitostn utlum, attack batteru se sn, tn a dozvuk se vznamn zkrt, zstane vak peznn.

- polt, deka nebo nco podobnho o velikosti, kter nm odtlum cca 15-20% rezonann blny i hrac blny m za nsledek podobn zvuk jako v pedelm ppad, jen se uprav-sn ony pezvuky.

- polt, deka nebo nco podobnho o velikosti, kter nm odtlum cca 25-30% hrac blny a cca 15-20% rezonann blny zpsob, e se attack batteru stane vraznj a ostej, hlasitost u nen nijak vrazn ni jako ve ve popsanch ppadech, ale pezvuky nm zmiz pln, piem tn a dozvuk je jet o nco zkrcen.

- polt, deka nebo nco podobnho o velikosti, kter nm odtlum cca 25-30% hrac blny i rezonann blny zpsob, e buben je u velice kmitotov omezen, "osekn" o vky i basy a hod se jen pro kontaktn snmn kvalitnm mikrofonem, jeho vlastn zvuk je ji potlaen natolik, e psob mrtvm dojmem.

Bass drum, velk buben - vbr a provn blan.

Pomineme-li, e veker kombinace blan meme utlumovat vnitnmi vycpvkami, plat obecn stejn zsady jako pi vbru a ladn Tom Tom s vazbou na ve popsan vlivy otvor v rezonann bln. Mimo to existuj u zmnn speciln blny vyvinut jako rezonann a o jejich vlastnostech se vce dovte opt v sekci: Blny

1.pklad

hrac blny : jednovrstv netlumen blna

rezonann blny : jednovrstv netlumen blna

vsledn zvuk: velmi oteven duniv tn s velikou rezonanc a spoustou peslech

2.pklad

hrac blny : jednovrstv tlumen blna

rezonann blny : jednovrstv netlumen blna

vsledn zvuk: velmi oteven duniv tn se zdraznnm attacku batteru a omezen peslech po deru, zkrcen dozvuku

3.pklad

hrac blny : jednovrstv tlumen blna

rezonann blny : jednovrstv tlumen blna

vsledn zvuk: kontrolovan hutn zvuk bez vych harmonickch kmitot s vtm attackem batteru. (nap. REMO Power Stroke 3 na obou stranch, nebo skvl varianta, hrac Evans EMAD a rezonann jednovrstvou s tlumcm kroukem, P3,EQ1 a pod.)

4.pklad

hrac blny : dvouvrstv tlumen blna

rezonann blny : dvouvrstv tlumen blna

vsledn zvuk: velmi "oezan" tn pes kter se proval attack batteru, peznn i dozvuk jsou velmi omezen.

Bass drum, velk buben - ladn a monosti prav zvuku.

Pro bass drum- velk buben plat stejn pravidla jako pro ladn Tom Tom, je pouze teba zohlednit tyto zkonitosti:

- pamatujte hrac blna ovld attack a rezonann blna kontroluje dozvuk

- naladte-li rezonann blnu ve o cca 1-2 pltny ne hrac blnu, posune se celkov ladn bubnu o nco ve.

- modern hutn a pitom vemi frekvencemi proskl tn doclme za pouit jednovrstv blny naladn na nejni tn - po nalezen nejniho hratelnho tnu jet mrn podlate. (pozor na proraen jednovrstv blny, filcov batter je bez problmu, pouvte-li plastov, nebo devn, je vhodn blnu chrnit zpevujcm terem)

- jet hutnjho zvuku doshneme naladme-li podobnm zpsobem i rezonann blnu, tedy najdeme nejn힚 hratelnou frekvenci a jet ji mrn podladme. (hrac blna pak m schopnost ovlivnit vku ladn)

- velk buben by ml bt se neml dotkat korpusem podlahy, omezovalo by to jeho rezonanci, zvednte jej na nohch cca 3 - 6 cm na rove podlahy.

Snare drum - mal bubnek. (ale taky rok, stek, virbl atd.)

 

Opt i tato veledleit soust kad bic soupravy podlh stejnm zkonitostem ladn jako ostatn bubny. Oproti nim vak bv vyrbn v rznch vkch a hlavn z rznch materil, kter ovlivuj jeho zvukov vlastnosti, na tch se dle podl mechanismus napnn pruin a strunn samotn.

Bubnek materily a technologie, kter ovlivuj jeho zkladn tn a rezonanci:

- Brass - mosaz : brilantn, ostr tn bohat na vechny potebn fekvence s pjemnm dozvukem.

- Steel -ocel: standartn zvuk s velkm zvonivm tnem a ostejm zvonnm, oproti mosazi vt dozvuk.

- Aluminium - hlink a jeho slitiny : velice ist a tepl tn s krsnm peznnm a hlasitm rhim shotem.

- Bronze - bronzov slitina : tn je podobn mosazi, velmi se podob i zvuku devnho bubnu, doke bt taky hodn hlasit a hraje po celm obvodu bez vtch zmn.

- Cooper - m : zvuk se nejvce podob hlinkovmu korpusu, je jen jet o nco teplej.

Tepn kovovch korpus:

tepnm kovovch materil se zachov charakteristiku tnu, ten je dn materilem, doke vak v rzn me ovlivnit jeho barvu tnu a mnostv rezonance.

Sla pouitho materilu:

zcela logicky se do rezonance a tm i vlastnho zvuku kadho bubnu vyrobenho z kovu promt i sla materilu, ze kterho je vyroben. (obecn plat, e se slou materilu pibvj stedobasov frekvence)

Odlvan korpusy:

maj vyrovnanou rezonanci, ta bv u svaovanch korpus peruena prv svarem, bvaj odlvny z mnoha rznch slitin, bubnky odlit ze zvonask slitiny jsou velice prrazn a hlasit.

Devn korpusy:

pro devn korpusy malch bubnk plat naprosto stejn zkonitosti jako pro ostatn bubny vyroben z rznch devin, tedy:

- prmr bubnu zsadn ovlivuje vku jeho zkladnho tnu (pitch).

- hloubka bubnu znamen vt vyzaovac plochu, tm vt hlasitost a del dozvuk, ml buben m naopak zetelnj artikulaci, bv srozumitelnj, konkrtnj.

- lon lka pro pruiny maj vliv na dosednut pruin k rezonann bln.

- lon hrany s menm hlem ne 45o zvyuj podl kontaktu blny s korpusem a pmo tak ovlivuj jeho rezonanci.


Snare drum - mal bubnek a jeho hrac blna.

O blnch jsem si u ekli pomrn hodn, blny na bubnky mohou bt zcela shodn s blnami na Tom Tomy, ale existuj rovn speciality jako teba EVANS Genera Snare nebo Genera Dry series (ventilan otvory po obvodu blny).

-jednovrstv blny :REMO Diplomat, EVANS Genera Concert Snare, jsou blny lakovan s vynikajc citlivost a kontrtnosti tn, dky sv sle, kter je ad do kategorie velmi tenkch blan nemohou dosahovat vy ivotnosti a bvaj tak vtinou vyuvny orchestrlnmi hri.

- jednovrstv stedn siln blny: REMO Ambassador, Renaissance, EVANS- G1 coated, UNO 58 1000, Aquarian Satin Finish. Blna s nejjasnjm tnem je urit Evans Uno 581000. Tyto blny maj veker zvukov vlastnosti, o kterch jsme si u psali a v naprost vtin (mimo pny eznky) vydr na bubncch vech hudebnch styl.

- jednovrstv tlumen blny: REMO Power Stroke 3, EVANS -G1,CTD, RD, Aquarian Studio X. Tn, kter blny vydvaj je oezn o vy harmonick kmitoty, je vce plnm a m mn dozvuk a peznvn.

- jednovrstv tlumen blny oznaovan "DRY" "such" a "ventilovan" blny: zde zcela vvod blny EVANS Genera Dry, Uno 58 1000 Dry, jejich zvuk je vce vyosten s rychlm a konkrtnm attackem a velmi omezenm dozvukem. Blny jsou dosti citliv na pesnost ladn, dokou zdraznit stedov frekvence korpusu a potla basov psma.

- dvouvrstv tlumen blny: REMO Pinstripe, Power Stroke 4, EVANS G2, HD,ST.Rock AF,HD, Aquarian Performance II , Double Thin/thin) tyto blny u bvaj velmi omezen na vych i spodnch frekvencch, maj krtk dozvuk a tm dn peznn.

Snare drum - mal bubnek a jeho rezonann blna.

Stjn jako v jinch ppadech meme pout jako rezonann blnu v podstat jakoukoliv, zde se ovem v daleko vt me projev schopnost blny rezonovat, protoe strunn potebuje vy dvku schopnosti rezonance, ne je to bn u ostatnch bubn.

- resonann blny tenk: REMO Diplomat Snare, Evans Genera Hazy 200 jsou blny, kter pesn spluj poadavky na vysokou citlivost dok velmi kvalitn reagovat na dery penesen na strunn, jsou schopny penst kad "ghost stroke" a rovn ven je znan itelnj.

- resonann blny stedn sly: REMO Ambassador, Evans Genera Hazy 300, Aquarian Classic Clear Snare Side jsou silnj blny produkuj o nco mn dozvuku, zvuk je ale vce soustedn, ale zstv iteln a srozumiteln.

- resonann blny hrub : REMO Emperor, Evans Genera Hazy 500,oba druhy tchto silnch rezonannch bln jsou ureny k nevelk frekvenci der na bubnek, jsou pomrn mlo iteln a velmi such.

Strunn jeho vznam a podl na zvuku bubnku.

 

pro sprvnou funkci strunn a tm celho bubnku je nutn, aby n strunk ml rovn, nezkiven jednotliv drty strunn bez ostrch vnlk, kter by mly za pinu pedasn znien rezonann blny, o kter u vme, e m bt velmi tenk. Strunn jsou vyrbny v mnoha variantch jak v potu jednotlivch drt, tak materil, ze kterch jsou vyrbny, tak dlce, kdy nap. pesahuj vlastn prmr bubnku. Na vs je, aby jste si vybrali ten sprvn, kter bude vhodn prv pro v bubnek a to nen zcela jednoduch.

pr zsad platnch pro strunn:

- strunn vyroben z uhlkov oceli bvaj o nco jasnj ne ty z bn oceli

- mn drt pouitch na strunn sniuje jeho hlasitost, ale zvyuje artikulaci

- irok strunky (a 42 drt) jsou velmi hlasit, ale stv se, e ji nelze zregulovat jejich "um", kter je ovlivovn okolnmi bubny a hlavn pozdji ostatnmi nstroji.

- mnohokrt sta hledat na bubnku to nejvhodnj msto pro der palikou, stv se toti, e pouhou zmnou msta deru bvaj odstranny problmy, kter jste doposud spojovali se strunnm.

- obecn lze jen tko naordinovat jak strunk, jak moc ho pithnout atd. to ve jsou velmi osobn zleitosti, se kterma se kad mus nauit pracovat, vrobcov se pedhnj ve vyvjen specilnch mechanism pro napnn pruin a pruin samotnch, nezbv, ne hledat a zkouet.


Snare -mal bubnek - pr obecnch rad.

- pokud se z bubnku ozvaj zvuky, kter tam dle vaeho nzoru napat, sundejte prosm blnu, nebo blny a poklepnm na korpus se pesvdte, zda vm nebr nkter mechanick st bubnku. Najdte problm a odstrate jej. Je to stejn jako u tom tom.

- zkontrolujte strunn,demontujte jej a polote na rovnou podloku, vechny drty by mly mt stejn napt, nemly by se kroutit a cel strunn by mlo pilnou svou vhou k podloce. Shledte-li nco v nepodku, investujte radji do novho strunn, obvykle to nebv nijak dramaticky drah zleitost.

- pamatujte taky a lehce si to sami spotejte, e nejvce der pi he na bic soupravu je smovno na mal bubnek, proto taky blna podlh nejvtmu opotebovn a pro zvuk bubnku je prioritn, aby byla blna v podku, tedy nevybouchan, ale o tom jsme si u nco ekli ve.

- obrue - dal veledleit st bubnku, rozhodn je obas zkontrolujte zda nedolo k jejich pokiven, polote je na rovnou podloku a podvejte se, zda obru dolh po celm obvod, jste-li velmi zrun, mete se pokusit obru srovnat, velmi bych vak pimlouval za zakoupen nov obrue. (nezapomete zkontrolovat i kulatost obrue, polote ji na papr, udlejte si k, oznate body a otote obru o 90 st. nen-li kulat, oznaen body nebudou sedt)

Ladn snare drum - metoda slo 1 pro tlust a avnat zvuk.

dodrujte kov dotahovn ladicch roub

Pouit blny :

hrac : jednovrstv blna urena pro snare drum jako jsou Remo Ambassador, Evans Genera Batter, Aquarian Studio X a dal.

rezonann : tenk rezonann blna jako REMO Diplomat nebo Evans Genera Hazy 200 Snare

cl: kontrolovan zvonn, vrazn zvuk, dobr artikulace a odskok paliky

Pamatujte: bubnek ladme bez ptomnosti strunn - prosm sundejte jej !!

- postup je opt stejn jako u ladn TT, proto jen zopakuji fakta - zanme u rezonann blny, kterou dostaneme do fze nejniho istho tnu. (viz.kapitoly ve), dle pokraujeme u mrn rozdln, mme-li rezonann blnu nataenou tak, e je schopna rezonovat ist na zhruba nejnim tnu, uthneme kad jednotliv roub vdy v protilehlch stranch o cca 1/2 a celou otku, srovnme tak napnut blny po celm obvod a mme pipraven bubnek pro aplikaci vrchn-hrac blny.

- hrac blnu late stejnm postupem jak jsme si to ji popsali v kapitole ladn Tom Tom. To znamen - doshneme nejniho istho tnu i z hrac blny, zde u pedpokldme, e tn budeme zvyovat o cca 3-5 pltn a postupujeme opt shodn s popisem uvedenm ji v odstavci "psmov ladn", hledme optimln rezonanci a pedevm a to je dleit, dobr pocit ze hry, dobr odskok paliek (ppadn i reakci metliek). V tto chvli je hrac blna znan ve naladna oproti rezonann bln, kter by mla zstat na co nejnim tnu.

-namontujeme strunn - bude-li se vm zdt, e je mlo citliv, uthnte rezonann blnu o cca 1/4 otky.

Ladn snare drum - metoda slo 2 pro studiov, netlumen zvuk (vhodn nap. pro POP)

Pouit blny :

hrac : jednovrstv blna urena pro snare drum jako jsou Remo Ambassador, Evans Genera Batter, Aquarian Studio X a dal.

rezonann : tenk rezonann blna jako REMO Diplomat nebo Evans Genera Hazy 200 Snare

cl : zvoniv, velmi vrazn zvuk, citliv a seiditeln reakce strunku, dobr artikulace a odskok paliky

Pamatujte : bubnek ladme bez ptomnosti strunn - prosm sundejte jej !!

- postup je opt stejn jako u metody .1, mme-li rezonann blnu nataenou tak, e je schopna rezonovat ist na zhruba nejnim tnu, uthneme kad jednotliv roub vdy v protilehlch stranch o cca 1/2 a celou otku, srovnme tak napnut blny po celm obvod a mme pipraven bubnek pro aplikaci vrchn-hrac blny.

- hrac blnu late stejnm postupem jak jsme si to ji popsali v kapitole ladn Tom Tom. To znamen - doshneme nejniho istho tnu i z hrac blny, dle postupujeme tak, e ladme ob blny na piblin stejn tn (viz.psmov ladn a hledn optimlnho otevenho tn jak jsme si ji popsali). Mme-li ob blny naladny piblin stejn, dothneme spodn, tedy rezonann blnu o cca 3 pltny nad blnu hrac.

- namontujeme strunn ( o vlivech a monostech regulace strunn a jeho mechanismu se dotete v samostatnm odstavci o nco dle v textu)

Ladn snare drum - metoda slo 3. pro vysoce rezonantn zvuk.

Pouit blny :

hrac: jednovrstv blna urena pro snare drum jako jsou Remo Ambassador, Evans Genera Batter, Aquarian Studio X a dal.

rezonann : o nco silnj rezonann blna jako REMO Ambassador nebo Evans Genera Hazy 300 Snare

cl : zvoniv, velmi vrazn zvuk s vysokou rezonanc, citliv a seiditeln reakce strunku, dobr artikulace i odskok paliky

Pamatujte : bubnek ladme bez ptomnosti strunn - prosm sundejte jej !!

- postup je opt stejn jako u metod .1 a 2, mme-li rezonann blnu nataenou tak, e je schopna rezonovat ist na zhruba nejnim tnu, uthneme kad jednotliv roub vdy v protilehlch stranch o cca 1/2 a celou otku, srovnme tak napnut blny po celm obvod a mme pipraven bubnek pro aplikaci vrchn-hrac blny.

- hrac blnu late stejnm postupem jak jsme si to ji popsali v kapitole ladn Tom Tom. To znamen - doshneme nejniho istho tnu i z hrac blny, dle postupujeme tak, e ladme ob blny na piblin stejn tn (viz.psmov ladn a hledn optimlnho otevenho tn jak jsme si ji popsali). Mme-li ob blny naladny piblin stejn, dotahujeme s maximln citlivost pouze po 1/8 a 1/16 otek ladcho roubu ji pouze spodn, tedy rezonann blnu a poslouchme fzov posuny a do bodu s nejvt rezonanci.

- namontujeme strunn ( o vlivech a monostech regulace strunn a jeho mechanismu se dotete v samostatnm odstavci o nco dle v textu)

Ladn snare drum - pr dalch doporuen.

- pi ladn postupujte stejn jako u TT posuvem pes fze a zny bubnku, ale pro zvyovn tnu vyuvejte vce pitahovn spodn blny.

- jak jsem ji mnohokrte uvedl provdjte ladn kovm zpsobem (viz.obrzek ve) - u malho bubnku je to obzvl᚝ dleit, protoe ladic rouby (je-li jich 10 na 14" prmru) jsou v pomrn mal vzdlenosti od sebe a je tak velmi dleit, aby napt blny bylo po celm obvodu vyrovnan. Pouijte nejlpe 2 ladc kle na protilehlch roubech, budou vm slouit i jako pam, kde e jsem to vlastn skonil. Dle pipomnm to co u tady zaznlo mnohokrt - otejte kli velmi opatrn a hlavn po malch secch. (1/4, 1/8, 1/16 otky) Pamatujte taky, e rezonann blny jsou vyrobeny z velmi tenkch materilu, kter maj omezenou schopnost smrovn, z eho vm mus bt jasn, e pethnete-li jde o proces nevratn a blnu mete vyhodit.

- u ladn malho bubnku je velmi dleit, aby rozdl - interval mezi hrac a rezonann blnou byl v rozmez 2 a 3 pltn, vka ladn je vce individuln, ale rozdl -interval mus bt zachovn, jinak dojde k fzovmu ruen jeho dsledkem je ztrta rezonance a citlivosti a k plnmu zmrtven bubnku.

- chceme-li tlust a avnat zvuk naladme spodn blnu co nejne a ladme pouze hrac blnu do intervalu, kdy budeme mt pocit, e je to "ono".

- chceme-li zvuk, kter je vce artikulovan - provdjte opan ladn, tedy horn blnu nalate na optimum a pitahujte pouze blnu spodn.

Strunk - mechanismus, pruiny, jeho instalace a nkolik rad.

- pedpokldm, e dokete sprvn namontovat strunn - tak snad jen dbejte aby bylo namontovno piblin do stedu bubnu, piem pamatujte na to, e pitaenm pky se mrn vyos smrem k pce, napnte rovnomrn upnac psky, nebo provzky tak, aby se pi napnn strunn nezkilo, tedy namontujte strunn, pithnte pku, povolte utahovac roub tak, aby strunn spadlo od rez.blny, mrn za pomoc psk, nebo provzk pithnte k bln a zafixujte.

- pithnte pku a jemn dotahujte stavcm roubem a uslyte reakci strunn, i nadle pitahujte jen velmi citliv o zlomky otek a poslouchejte jak se mn charakter zvuku, pitahovnm se stv zvuk zetelnjm, petaenm se zane dusit a palika pestane citliv reagovat-zmrtv. Muste zkouet, hledat experimentovat, jin cesta prost nen, bute si jisti, e a najdete ten sprvn "bod" uctte ten "spodek", kter vm projde a do aludku. Pamatujte je to pod dokola, se vemi regulujcmi mechanismy (ladicmi rouby, napnnm strunn atd.) pohybujte vdy a zsadn velmi citliv v minimlnch otkch a sledujte zmny, kterch tm docilujete.

Strunk - 5 rovn jeho pitahovn. Zaneme u povolenho strunku a postupn utahujeme:

- mlo pitaen strunk - zvuk je neuspodan, prask a chrast.

- vce pitaen strunk - relativn ist zvuk s menm prasknm a mte pocit, jako by byl petaen.

- jet vce pitaen strunk - teplo zvuku se zan zvyovat spolen s plesknutm (slap bubnu).

- mrn petaen strunn - zan se ztrcet teplo, ale zvuk je vce artikulovanj.

- totln petaen strunn - mrtv, zaduen zvuk bez charakteristickho prskn.

Snare -mal bubnek - pr dalch rad tip.

- nezapomete, e i stojan bubnku m vliv na jeho vsledn zvuk, bubnek by ml bt uloen voln v lkch stojanu a neml by bt pevn svrn, omezuje to tak jeho vibrace.

- pi velmi silnch hozech se ji nezvyuje hlasitost bubnku, ale je zeteln slyet zven vky tn, to je zpsobeno tm, e vnmme vce blnu hrac ped rezonann, v takovm ppad pome zvuit bubnek zespod u rezonann blny.

- meme snmat ob blny, ale pravdpodobn se projev problmy s fzovm ruenm, v podstat jde o to, e ob blny bubnku jsou zhruba ve stejn fzi, kdeto snmac membrny mikrofon v opan, tento problm se mus eit pefzovnm spodnho mikrofonu.

Potebn vibrace a nechtn rezonance.

Strunn malho bubnku vydv um, kter mu v podstat dotv jeho charakter, stv se a to velmi asto, e se ozv ve chvlch, kdy bychom toho byli radji ueteni. Je to zpsoben tm, e rezonance jinho bubnu soupravy je naladna na stejnou, nebo velmi podobnou frekvenci a ty se pak navzjem ovlivuj. (hojn si strunn rozum s baskytarou). Pr tipu jak si alespo sten pomoci.

-m-li v bubnek 10 roub, podlate dva protilehl tak, a se objev zvlnn blny a s citem utahujte a vlnn zmiz, to sam udlejte s dalmi dvma protilehlmi rouby a zbvajcmi esti dothnte ladn do pvodn vky.

- najdte v souprav buben, kter m podobn ladn (vtinou na rezonann bln) a pokuste se jej peladit mrn pod, nebo nad bubnek, ne vdy se vak poda dodret intervaly a omezuje se tak vyuit vlastn rezonance Tom, vsledkem bv vtinou kompromis.

- dalm eenm (pomrn spnm) je mrn odizolovn strunn (v mst naletovn pruin) od rezonann blny. To dokeme podlepenm onoho msta hladkou a tenkou izolan pskou, chce to pohrt si a zkouet.

- dal een: mn citliv blny, jin zdroje odtlumen, jin typy strunn (stvkov, lankov strunky), ale to ve m u zsadnj vliv na vsledn zvuk a je na kadm z vs, jako cestu een si zvol.

 

U kterho bubnu zanme s ladnm ?

Chpu,e je toho mnoho v em bychom mli mt jasno, ale tady jde do tuhho, je teba si uvdomit jakou hudbu hrajeme a jak zvuk nstroje vlastn hledme.

- poadujeme-li hutn zvuk s nzkm ladnm, bude asi nejvhodnj zat nejvtm Tom Tomem (a u zavenm RACK, nebo podlahovm FLOOR), naladme jej hodn nzko, tm u znme maximln hloubku a meme v intervalech postupovat vzhru. Naopak, tedy zat od nejmenho, se nedoporuuje, mohli by jste se dostat mimo laditeln rozsah poslednho v ad, tedy nejvtho.

- hrajeme-li rock, ppadn pop a hledme-li siln, dern zvuk bubn - zde bvaj stejn Tom Tomy, zaneme tedy od nich, jde o to kolik jich vlastn pouvte, vyberte ten stedn, aby vm zstal prostor nahoru i dol. Snate se dodret intervaly po 5-ti pltnech, to by mlo zaruit, e jednotliv bubny budou hrt naplno v celm harmonickm spektru.

- hrajete-li funky, tak jist vte, e tady je hlavnm bubnem - bass drum, kter spolu se snare d funky tempo i agresivitu.

 

Rozmry bubn ve vztahu k intervalm :

- jak u bylo ve napsno prmr korpusu ovlivn vku tnu, hloubka korpusu jeho hlasitost a barvu.

- z vlastn praxe vm, e nen moudr k TT 12" provat TT 13" (pokud nemte i TT 14" a nepotebujete dostat zrovna ten tn mezi nimi) Z uvedenho je logick, e intervaly mezi bubny jejich rozdl v prmru je 1" (2,54cm) budou men ne u bubn kde je rozdl 2", kde se bubny lad snze a dosahuj vt melodinosti.

- hloubka korpus, obchodn oznaovna jako "Power Tomy" nebo "X-tras" a podobn m ve vsledku vliv na hlasitost bubnu a v men me rovn ovlivn charakter tnu bubnu, ni korpusy maj soustednj, mrn konkrtnj tn a je vhodn je pouvat v mench prostorch.

- pamatujte mal bubny lze naladit pomrn nzko, velk bubny naladit vysoko je tm nemon.

Monosti ladn do not a interval:

Buben je blanozvun nstroj a korpus s blnou jsou spolen schopni produkovat tn, kter je ovlivnn fyziklnmi monostmi (myleno prmr a hloubka korpusu) Clem naeho snaen, by mlo bt dosaen rozdlnch tn u jednotlivch bubn (interval) v rozmez 3 a 5 pltn. Zkladem je nota "C" - pobl tto noty mv sv laditeln psmo prvn tom soupravy (10" nebo 12" bv naladn +/ - pltny okolo jednorkovanho C ) K takto naladnmu Tomu musme tzv.doladit ostatn bubny soupravy, doporuuje se ladit je v intervalu do tercie (3 pltny)nebo kvinty (5 pltn) takovto interval dv bubnm prostor pro vzjemn melodick souznn. Ve co jsem uvedl ovem nen pravidlem vdy a vude, existuje spousta nzor a zpsob ladn a je na kadm z ns, aby hledal a nael to co jej nejvce oslovuje. V obecnm pkladu pak naladn soupravy pojmenovan tny vypad nsledovn:

9 x 10" TT: tn " Dis "

10 x 12" TT: tn " Ais "

12 x 14" TT, FTT: tn " F "

14 x 16" TT, FTT: tn " C "

18 x 22" BD: tn " F " (o oktvu n ne 16" TT, FTT) rezonann blna BD : tn " E "

6 x 14" snare : tn " G " (nad 10" TT - "Dis")

 

Mikrofony a jejich vliv na vsledn zvuk soupravy.

Vychzejme z pedpokladu, e nae souprava je tzv. hotov, naladn a produkuje tny, kter se hod k tomu aby byly snmny mikrofony (nem pehnan dozvuk a rezonanci atd.) Piloenm mikrofon do prostoru vhodnho ke snmn zan proces, kter bv popsn v mnoha odbornch publikacch a tyto dky si nekladou za cl zjednoduovat tuto problematiku, ale pomoci pochopit jak to vlastn vechno funguje. Vzdlenost a mikrofonu od hrac blny je prvnm a zkladnm bodem, je-li mikrofon velmi blzko je nchyln k tzv. promixity efektu, co zjednoduen znamen, e zachyt nejdve nzkofrekvenn vlnu a zvrazn tak basovou sloku bubnu , dme-li jej dle ne je teba, bude se chovat obrcen a basov sloka bude chybt. Nejastji se pro snmn tom pouvaj dynamick mikrofony, jejich frekvenn charakteristika je upraven tak, aby byly co nejvce schopny eliminovat vzjemn peslechy mezi jednotlivmi bubny. (kondenztorov mikrofony tuto vlastnost nemaj) Vyplv z toho jen to, e ve snmn bicch a vbru mikrofon je lep pouen zkuench zvuka, ppadn poctiv studium potebn literatury.

Bass drum - basov buben a jeho nazvuen.

- vdy je teba najt to sprvn msto pro umstn mikrofonu k vaemu bubnu, u mal zmna v jeho umstn me vst k velk zmn snmanho zvuku, obecn plat zsada, e m ble rezonann bln (myleno uvnit bubnu) tm bude zvuk mn zeteln a bude pibvat hloubka tn s dozvukem. Dme-li mikrofon ble k pedn bln, zvednou se stedn frekvence, zmiz teplota tn, ale hloubky zstanou. (nedvejte mikrofon pli blzko, akustick tlak blny by jej mohl zlikvidovat)

- pouvte-li njak vnitn tlumen sn se rezonance, ale zvrazn charakter bubnu.

- pouvte-li ob blny velkho bubnu bez ventilanch otvor, zvyuje se nutnost nalzt sprvn msto, kde bude mikrofon schopen snmat, je mon dostat se s nm a k hrac bln, zde ovem postupn vstupuje pravidlo o opan fzi. (taky se pravdpodobn zane do zvuku plst strunn malho bubnku, zde je teba pomoci si mechanickmi pomckami k odstnn snare)

-pro snmn velkho bubnu pochopiteln existuje nepebern mnostv pomcek, fint a trik (nap. pouvn rznch druh rezontor, jako nap. YAMAHA - Subkick)a je na vs spolen se zvukaem nebo nahrvacm technikem jak bude vsledn zvuk vaeho bubnu. Obecn vak plat, e ze patnho zvuku bubnu ozvuenm dobr neudl.

Snare drum - bubnek a jeho nazvuen.

- meme snmat bubnek i HI HAT jednm mikrofonem, co s sebou pochopiteln nese urit kompromisy, rozhodn lep je odstnit HI HAT pouitm hyperkardioidn charakteristiky mikrofonu, kterm bude snmat mal bubnek a pro snmn HI HAT pout njak kondenztorov overhead.

- dal monost je snmat ob blny dvma mikrofony, o tto problematice jsme hovoili ve, zopknu tedy jen zhruba-doclme obohacen tnu o ten potebn "prsk" , ale musme mt mikrofon s opanou polaritou.

- co nepirozenj tn bv snmn mikrofonem umstnm cca 5-8 cm nad bubnem, mrn mimo jeho vnj okraj namenm na sted bubnu. Pokud jej dte pli blzko, vytrat se chrastn strunn a bubnek se pak podob spe timbales, mte-li problm s vlastnm zvukem bubnku, mm tm na mysli slabou reakci strunn, bude asi nejvhodnj dt mikrofon dol pod bubnek a namit jej pmo na sted strunn.

- opt plat to sam co jsem ji psal u snmn velkho bubnu - ze patnho, dobr neudl a vyuij zkuenosti zkuenjho.

 

Zvrem.

Text je volnou interpretac mylenek pana J. Scott Johnsona, vychz z anglickho pekladu, kdy lze nkter mylenky interpretovat rznmi zpsoby, osobn si myslm, e vvoj i v tto oblasti ubh mlovmi kroky a nad nktermi stmi bychom mohli polemizovat. Nicmn i pesto, e podobnch lnk, zabvajcmi se ladnm bubn najdeme na webu vce, je tento svm rozsahem a hloubkou popisu dosti vjimen. Doke tak zejmna mn zkuenm hrm poodkrt ona tajemstv s ladnm, blnami a dalmi vazbami, kter jsou dleit pro dobe znjc bic soupravu. Najdete-li v tomto rozshlm textu mylenky, se ktermi nesouhlaste i to je v podku, problematika je tak rozshl a bv ovlivnna tiscmi subjektivnmi pocity a pstupy, e je tm nemon doclit absolutn nzorov jednoty. Najdete-li chyby gramatick, nebo slohov, omlouvm se, jde o ryze amatrskou transformaci text bez jakhokoliv nroku na odbornost publikace. Tato verze v sob nenese dn prva autorsk a mla by slouit jako pomcka pro rozezvuen vce souprav v echch, na Morav i Slovensku. Ivo Honajzer