| Mna K / EUR | Kok 0

Kupujeme inely.

  ke staen

Prof.Sound's Drum Tuning Bible

autor: J. Scott Johnson byl mou hlavn inspirac pro velmi volnou interpretaci jeho mylenek na tma:

Vbr a nkup inel. Jak by ml vypadat perfektn set inel ?

V tomto lnku se vm pokusm nabdnout nkolik rad k tomu, jak si vybrat a sestavit takov inelov set, kter bude odpovdat vaim pedstavm. Ne uveden pouky nejsou mmi vlastnmi metodami, ale ml jsem tu est, e mn byly pedny samotnm mistrem Louisem Bellsonem. (napklad zde: http://www.angelfire.com/mac/keepitlive/drummers/belson.htm )

Domnvm se rovn, e tyto pouky jsou jen velice mlo mnn a proto se domnv, e mohou obecn platit i dnes, 35 let po t, co mi byly pedny. Nejvtm problmem souasnosti je to, e internetov obchody prodvaj kde co, ale koupit si inel (ale i jin nstroj) pes internet je dle mho nzoru dosti problematick. Nezbv tedy ne najt slun obchod, ve kterm maj na vbr co nejvce inel a zat s vbrem.

Zkladn pouka: pamatujte si, to e v kamard, nebo bubenick idol pouv inely "Dark Bronze XY, 29" dry Heavy", jet neznamen, e se dokte stejnho zvuku, takhle to opravdu nen, kad are zn odlin a nemluvm o tom jakm zpsobem je mon ve zvukovm etzci ovlivnit vsledn zvuk. Pamatujte, e zle zhruba na tchto zkonitostech: na mikrofonech, na mstnosti a umstn, na tom jak siln udete,na velikosti paliky a tvaru hlaviky atd.atd - to vechno se podepisuje na vslednm zvuku. Zvrem, podte-li si naprosto stejnou inelovou sadu, stejnho zvuku prost nedoshnete, ovlivujcch faktor je prost mnoho.

Nkolik obecnch rad jak si usnadnit vbr a sloen svho inelovho setu:

inel versus hudba : pamatujte ! hrajete-li rychlou hudbu, plnou rytmickch zmn je poteba vybrat tzv.rychl inely (fast) nebo such (dry) tm doclte toho, e hudbu nezahltte a nechte prostor tomu, co je v tto hudb dleitj. Hrajete-li hudbu s jednoduchm rytmickm schmatem s pomrn mlo zmnami, vybrejte z inel oznaench (full) t.j s velkm dozvukem, kter vm pome vyplnit prostor.

Ped vstupem do obchodu:

vezmte s sebou svoje inely (jestlie u njak vlastnte) nejvhodnj je vzt si s sebou inely HI HAT, nebo RIDE, tyhle inely ji mte usazeny v uch a pijdete-li do obchodu s vt nabdkou, mete kdykoliv provst srovnn. nemte-li ve svm okol obchodnka s odpovdajc nabdkou, udlejte si radji vlet tam, kde ten vbr prost maj. Jestlie doposud nemte ve svm setu inel RIDE vydrte, budeme se mu vnovat vce. RIDE je velmi dleit inel, kter tvo zklad setu inel a zklad bic soupravy jako takov a od nj se odvj vbr dalch inel na doplnn setu.

Sprvn as: vysledujte, ppadn se zeptejte ve vmi vybranm obchod, kdy je nejvhodnj as, kdy je v obchod co nejvce klidu, kter pak vyuijete k tomu, aby v nkup probhl bez stresu a byl dostatek asu k tomu, aby jste si vybral co nejlpe.

Vhodn prodava: pijedete-li do obchodu, slun se podejte prodavae s tm, e si chcete vybrat a koupit inel, oekvejte od nj solidn pstup a budete-li mt chu a dvru k tomuto lovku, neodmtejte i radu, kter se vm od nj dostane.

Vezmte si "svoje" paliky: paliky, jak u jsme si ekli maj zsadn vliv na zvuk bubn, tak i inel. Vha paliky, pouit materil, tvar hlaviky,ale i hel a sla deru, to ve ovlivuje vsledn zvuk, vezmte si proto svoje paliky!

Zkuste zapomenout na cenu: vm, e je to tk, ale pokuste se bt p vbru inel neomezovn cenovkou. (vce pozdji)

V jakm poad vybrat: vybrejte inely v tomto poad : hi-hat, ride, prvn crash, druh crash, speciln efekty (china, splash, atd.). Vte je to dleit. V ppad, e mnte vechny inely, zanejte rovn u nov hi-hat a pokraujte ve ve uvedenm poad. (nemchejte prosm nov inely se souasnmi, unavte si sluch a vbr nemus z dlouhodobho hlediska dopadnout dobe)

Srovnn nov versus stvajc: zahrajte si na na vlastn RIDE (ppadn na RIDE vybran v obchod, pokud jt dn nemte) spolu s vybranou HI HAT a poslouchejte s ostatnmi inely. POZOR bute velmi opatrn na vybrn inel tzv. "po pamti" , nedejte na to, e si pamatujete ten zvuk, srovnvejte vdy ve stejnm akustickm prosted, pamatujte si jen, e jsou-li v mstnosti sklenn plochy, bvaj inely jasnj a cinkavj, naproti tomu v mstnosti s koberci a zvsy zase znj mkeji a tepleji.

A te to nedleitj - penze, inely jsou opravdu na celm svte velkou polokou v bubenickm rozpotu, ale pravidlo .1 zn, najdete-li inel, kter se vm opravdu lb, ale nemte na nj dostatek financi, pouijte jej jako referenn pi vbru zvukov podobnho, ale dosaitelnho inelu, anebo a to je dle mho nzoru lep varianta, naetete si na nj, nebo, kupujete-li vce inel, kupte si radji mn kus s vy kvalitou ne naopak.

Druh kolo vbru: dostanete-li se do stdia zenho vbru, nechte prosm na inely zahrt nkoho jinho a sm si jdte poslechnout vybran inely z e vzdlenjho rohu mstnosti. Ovte si tak druh a nemn dleit hledisko - jak hraj inely pro posluchae.

Vte svm um: vte jim a nechte je prosm rozhodovat, nevmejte si toho co ekli jin lid, pipomete si, jdu kupovat inel, kter m znt "???!!!" a nedejte na rady typu, pro tuto znaku, pro ten a ne onen atd. Se svm rozhodnutm budete vdy spokojenj, protoe je vsledkem vaich pedstav a ne pedstav nkoho jinho. Nechejte se pouit o zkaznickm servisu a reklamanm du.

Strnut inel: pamatujte, e kad rna, by devnou pikou paliky je zlomkem deru mistra tepce, kter vaemu inelu vdechl ivot, kadm vaim derem inely mknou a zraj, pitom zase tolik nezle na tom, jestli inely istte moc a pedepsanm zpsobem. Misti v oboru dobe vd, pro si vybraj v podstat ostej inely, ne vlastn chtj, potaj u s tm, e hranm se dopracuj k tomu zvuku, kter vlastn pvodn chtli. Mnoz to e taky tm, e hledaj star, ji vyhran inely, kter asto mvaj ten mk, vyhranj tn.

Pozor na navu sluchu: nae ui se snadno unav a nasyt hlasitm zvukem a frekvencemi, kter inely vydvaj. Nebute proto "radioaktivn" a nechote do obchodu hned rno po verejm koncert, neku-li po zkouce, i cviebn hodin. Nejlpe, je nechat uiska voln plt v tich prod a hrrrr do obchodu. Nevybrejte dlouho, jdte pmoae za svou pedstavou o zvuku a ite se vce instinktem, m pohotovji zvldnete vbr, tm vce budete na konci vdt, co jste vlastn hledal.

zpracoval Ivo Honajzer